ET TRÆNINGSFORLØB !

Hvordan ser et træningsforløb ud?

På et indledende møde mellem virksomheden og Hansen & Rungstedt fortæller virksomheden om sine ønsker og forventninger til salgstræningen, og vi udarbejder et oplæg til, hvordan de kan gennemføre en situationsanalyse af salgsafdelingen eller blandt kundens BtB-sælgere. 

Analysen gennemføres over en 2-ugers periode, hvor vi vurderer de salgsmæssige indsatser, kompetencer og øvrige forhold.

Analysen munder ud i en rapport der beskriver:

  1. Status i salgsafdelingens resultater og budgetopnåelse, identifikation af problemstillinger og mulige løsninger
  2. Løsningsforslag med mål og delmål og succeskriterier
  3. Forslag til træningsforløb inkl. tidsplan
  4. Cost/benefit- beregning.

Herefter beslutter virksomheden om de ønsker at indgå et samarbejde om et træningsforløb.

Forløbet kan se sådan ud:

1.      Forberedelsesfase efter analysen (indledende arbejdsmøder, internt salg af træningen, udfyldelse og indsending af profilskemaer til brug for planlægning af individuelle dele af træningen samt til Hansen & Rungstedt ’ orientering)

2.      Opstart af træning (gensidig præsentation og oversigt over forløb)                             

3.      Træningens 3 elementer

·         Teoretisk værktøjstilgang (kursusform over 2-3 timer ad gangen)

·         Implementeringstræning (casebaseret undervisning) 

·         HandsOn-træning (afhængig af opgaven kører vi enten sammen ud til kunder eller træner HandsOn over telefonen, træneren optræder som aktiv sælger og deltagerens medspiller, deltageren oplever støtte og support i salget og kan få hjælp til at implementere værktøjerne her og nu)

4.     Rapportering og evaluering (der rapporteres ugentligt til virksomhedens ledelse, løbende evalueringer i forhold til de opstillede mål og endelig evaluering med deltagerne)

5.  Opfølgning (for at sikre forankring og blivende effekt foretager Hansen & Rungstedt opfølgning på træningen i op til 3 måneder efter endt træningsforløb)